สวิตซ์แสงแดด 220V 10A แบบปรับความไวแสงได้ ( เซ็นเซอร์แสง AC)

เซ็นเซอร์แสง, โฟโต้สวิตช์, โฟโต้เซ็นเซอร์, sensor แสง, photo switch, สวิทช์แสง, photo sensor,สวิทซ์แสงแดด 220V 10A ปรับความไวแสงได้

โฟโต้สวิตช์ใช้ไฟกระแสสลับ AC 220โวลต์ ขนาด10แอมป์ แบบปรับความไวแสงได้ หลักการทำงานของความต้านทานชนิดที่ไวต่อแสง Light Dependent Resistor(LDR) ที่ต่อกับ Bimetal จะมีการเปลี่ยนแปลงความต้านทานเมื่อมีแสงหรือไม่มีแสงเลย ยกตัวอย่างหากเวลากลางคืนที่ไม่มีแสงจะทำให้ความต้านทานของLDRจะลดลงและยอมให้กระแสไหลผ่านได้ ซึ่งกระแสไฟทำให้เกิดความร้อนขึ้นที่แผ่นโลหะBimetal เมื่อมีความร้อนมากขึ้นจะทำให้แผ่นโลหะบิดตัวเลื่อนมาประกบกับหน้าสัมผัส ซึ่งหลักการนี้เองทำให้สวิตซ์แสงสามารถทำงานได้และจ่ายไฟออกมาได้

การใช้งานเซ็นเซอร์แสงนั้นสามารถนำไปใช้งานได้อย่างมากมาย โดยทั่วไปนิยมนำไปใช้เปิดปิดไฟทาง ไฟถนน ทำให้สะดวกในการเปิดปิดไฟ การใช้งานมีทั้งแบบใช้ไฟแบตเตอรี่และไฟบ้าน เซ็นเซอร์แสงตัวนี้ใช้กับไฟ 220โวลต์สามารถต่อใช้งานได้ทันที


วิธีการต่อใช้งานสวิตซ์แสงแดด 220V 10A แบบปรับความไวแสงได้

การต่อใช้งานโฟโต้สวิตช์AC 220V 10A แบบปรับความไวแสงได้

สายแดง: LINE(L)หรือเรียกว่าไลน์ ต่อกับสายเส้นที่มีไฟ220V แนะนำให้ใช้มัลติมิเตอร์และไขควงวัดไฟวัดหาสายเส้นที่มีไฟก่อน พร้อมทั้งทำสัญลักษณ์มาร์คไว้

สายดำ: คือนิวตรอน(N) เป็นสายเส้นที่ไม่มีไฟ ให้เราตรวจหาเส้นที่ไม่มีไฟด้วย ทำสัญลักษณ์มาร์คไว้เช่นกัน

สายLOAD: Loadคือสายต่อโหลด สายต่อเข้ากับไฟถนน ไฟทาง อื่นๆ

วิธีการต่อสายไฟสวิตซ์แสงแดดAC 220V 10A

1. นำสายLINEของไฟ220Vเส้นที่มีไฟมาต่อกับสายสีแดงของโฟโต้สวิตช์

2. นำสายนิวตรอนของไฟ220vเส้นที่ไม่มีไฟ มาต่อกับนิวตรอนเส้นสีดำของโฟโต้สวิตช์

 และต่อสายสีดำนิวตรอนเข้ากับLOAD ไฟถนน โคมไฟต่างๆ

3. นำสายไฟเส้นสีขาวของโฟโต้สวิตช์มาต่อเข้ากับLOADที่เป็นไฟถนนอีกข้าง  เพียงเท่านี้ก็สำเร็จแล้วครับ

การปรับใช้งานความไวแสง ที่ด้านหลังเครื่องจะมีปุ่มเลื่อนเครื่องหมาย( + - ) 

-เลื่อนปรับความไวแสงไปทางเครื่องหมาย(+) จะเป็นการตั้งให้สวิทช์เปิดไฟเร็วขึ้น

-เลื่อนปรับความไวแสไปทางเครื่องหมาย(-) จะเป็นการตั้งให้สวิทช์เปิดไฟช้าลง


ที่ด้านหลังของสวิทซ์แสงจะมีปุ่มหมุนอยู่ ควรจะปรับค่าแสงไปทางด้านบวกก่อนเสมอ(ทางขวา) เพื่อให้สวิทซ์ทำงานและตอบสนองได้ไวสวิตซ์แสงแดด 220V 10A แบบปรับความไวแสงได้ ( เซ็นเซอร์แสง AC)

  • : 14507
  • รหัส/รุ่น: สวิตซ์แสงแดด 220V แบบปรับความไวแสงได้ (เซ็นเซอร์แสง)
  • สถานะสินค้า: มีสินค้า
  • 250.00บาท

คำค้น: โฟโต้สวิตช์, โฟโต้เซ็นเซอร์, sensor แสง, เซ็นเซอร์แสง, photo switch, สวิทช์แสง, photo sensor, สวิทซ์แสงแดด