-7% เครื่องควบคุมอุณหภูมิตู้ฟักไข่ Ewelly รุ่น EW-988H

เครื่องควบคุมอุณหภูมิตู้ฟักไข่ Ewelly รุ่น EW-988H


คุณสมบัติ เครื่องควบคุมอุณหภูมิ รุ่นEW988H

                    ใช้แรงดันไฟฟ้าตามบ้านทั่วไป  ขนาดแรงดันไฟฟ้า AC 220V

เช็คค่าได้สูงสุด-ต่ำสุด (Maximum-Minimum) เท่ากับ -19.9 ºC และ 99.9ºC

ขนาดตัวเครื่อง  กว้าง  7.7 เซนติเมตร   ยาว 7.8 เซนติเมตร หนา 3.5 เซนติเมตร

ความยาวสายวัดอุณหภูมิพร้อมหัววัดอุณหภูมิ 150 เซนติเมตรหรือ 1.5 เมตร

น้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่ 200 กรัม ขนาดหน้าจอดิจิตอลแสดงผล ความยาว 4 เซนติเมตร กว้าง 2.3 เซนติเมตรซึ่งมองเห็นได้อย่างชัดเจน ลักษณะตัวเครื่องด้านหน้ามีจอแสดงผลพร้อมปุ่มกดการตั้งค่าทั้ง 2 ด้าน คือด้านซ้ายและด้านขวาทางด้านซ้ายมี 1 ปุ่ม คือ ปุ่ม set สำหรับกดเลือกการตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้องการควบคุมโดยการกด 1 ครั้งและถ้ากดแช่นานๆ จะเป็นการอ่านค่าของตัวเครื่องที่ตั้งมาให้โดยอัตโนมัติจะมีค่าให้อ่านทั้งหมด 6 ค่า คือ HC , L5 , H5 ,PX, CA และ d  เราไม่ต้องตั้งค่าสำหรับโหมดนี้ให้ตั้งค่าเฉพาะอุณหภูมิที่เราต้องการควบคุมเท่านั้นส่วนปุ่มด้านขวามือมี 2 ปุ่มคือ ปุ่มเลื่อนขึ้นลงสำหรับการตั้งค่าลดและเพิ่มอุณหภูมิ และเลือกการอ่านค่า 6 ค่าในบรรทัดด้านบน ด้านหลังเครื่องจะมีช่องต่อสายไฟและน๊อตสกรูสำหรับขันยึดสายไฟให้แน่นมีทั้งหมด 11 ช่อง  ด้านบนเครื่องจะมีป้ายสัญลักษณ์แสดงวิธีการต่อสายไฟพร้อมบอกยี่ห้อและรุ่น และขนาดแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ ส่วนอุปกรณ์ที่มีมาให้คือเครื่องควบคุมอุณหภูมิ 1 ตัว และสายไฟพร้อมหัววัดอุณหภูมิ เมื่อเราทำการต่อสายไฟพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ เข้ากับตัวเครื่องพร้อมแล้ว และทำการปล่อยกระแสไฟฟ้าขนาดแรงดันไฟฟ้า 220เข้าเครื่องแล้วเครื่องจะทำการแสดงค่าอุณหภูมิขณะปัจจุบันโดยอัตโนมัติหลังจากนั้นก็ทำการตั้งค่าการควบคุมอุณหภูมิ ที่ต้องการได้ทันทีโดยกดปุ่ม Set 1 ครั้งและเลือกกดปุ่มลูกศรขึ้นลงเพื่อทำการตั้งค่าการเพิ่มหรือลดอุณหภูมิที่ต้องการ


วิธีการต่อสายไฟการใช้งาน

           ช่องต่อสายไฟจะอยู่ทางด้านหลังของตัวเครื่องจะมีทั้งหมด 11 ช่องโดยเรียงลำดับหมายเลขจาก 1-11 จากทางด้านซ้ายไปด้านขวา ช่องที่ 1 กับช่องที่ 2 สำหรับต่อสายไฟเพื่อนำกระแสไฟฟ้าเข้ากับตัวเครื่อง(Input) ขนาดแรงดันไฟฟ้า 220Vจากไฟฟ้าบ้านเรือนทั่วไปส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราจะติดตั้งเข้ากับตัวเครื่องควบคุมอุณหภูมิเพื่อที่จะทำการลดอุณหภูมิในอากาศ   เช่น  พัดลม แอร์คอนดิชั่น เครื่องอัลตร้าโซนิค ต้องใช้ไฟฟ้าขนาดแรงดัน 220เช่นเดียวกันโดยวิธีการต่อ คือ อุปกรณ์ลดอุณหภูมิจะมีสายไฟ 2 เส้น  เพื่อที่จะต่อกระแสไฟฟ้าเข้าเครื่องโดยเราทำการนำสายไฟเส้นที่ 1 ต่อเสียบเข้าร่วมกับช่องที่ 1 ด้านไฟเข้า Input ส่วนเส้นที่ 2 ให้ต่อเข้ากับช่องที่ 3 ของตัวเครื่องจากนั้นนำสายไฟเปล่ามา 1 เส้นโดยนำสายด้านหนึ่งต่อเข้าร่วมกับช่องที่ 2 ด้านไฟเข้า (Input) ส่วนปลายสายอีกด้านหนึ่งนำมาต่อเข้ากับช่องที่ 4 เสร็จแล้ว นำสายไฟพร้อมหัววัดอุณหภูมิที่แถมมากับตัวเครื่องจะมีสายไฟมาให้ 2 เส้น คือสายไฟสีขาวกับสายไฟสีแดง โดยนำสายไฟสีขาวต่อเข้ากับช่องที่ 10 ส่วนสายไฟสีแดงต่อเข้ากับช่องที่ 11 เพียงเท่านี้ เครื่องก็พร้อมที่จะใช้งานได้ทันที

ประโยชน์การใช้งาน

     สำหรับควบคุมอุณหภูมิในอากาศในที่ที่เราต้องการควบคุมเช่นในโรงเห็ด  โรงเพาะพืชผักต่างๆ หรือในตู้ฟักไข่  ที่ต้องการอุณหภูมิที่แตกต่างกับภายนอก โดยการต่อใช้งานร่วมกันกับเครื่องลดอุณหภูมิ เช่น พัดลม แอร์คอนดิชั่นเป็นต้น หรือจะใช้ควบคุมอุณหภูมิภายในห้องเพื่ออยู่อาศัย ในตู้เย็น  ตู้แช่ต่างๆ โดยมีฟังก์ชั่นการตั้งค่าให้ควบคุมความเย็นถึง -19.9 ºC  เพื่อควบคุมอุณหภูมิต่ำสุด และให้ค่าความละเอียดในการควบคุมอุณหภูมิการตั้งค่าเป็นจุดทศนิยมให้หน่วยเป็นองศาเซลเซียส และประโยชน์อีกด้านหนึ่งที่จะตามมาสำหรับผู้ที่เลือกใช้งานกับอุปกรณ์ชิ้นนี้คือ ในสภาวการณ์ปัจจุบันสภาพภูมิอากาศจะมีความแปรปรวนผกผันอยู่ตลอดเวลา การจะเพาะเลี้ยงพืชหรือสัตว์ต่างๆ สภาพอากาศที่แปรปรวนก็อาจจะมีผลกระทบทางด้านผลผลิต และระยะเวลาในการให้ผลผลิตสำหรับพืชหรือสัตว์ที่ต้องการสภาพอากาศและอุณหภูมิที่คงที่เพื่อการเจริญเติบโต ถ้าเราปล่อยการเลี้ยงโดยธรรมชาติโดยไม่มีวิธีการควบคุมอาจจะทำให้ผลผลิตเสียหายได้ เราจึงต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อที่จะทำการควบคุมสภาพอากาศและอุณหภูมิเพื่อให้ความเหมาะสมกับพืชหรือสัตว์ที่เราทำการเพาะเลี้ยง เพื่อผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นและระยะเวลาในการเจริญเติบโตเร็วขึ้นกว่าปล่อยเพาะเลี้ยงแบบธรรมชาติ

 

ข้อควรระวัง

     เครื่องควบคุมอุณหภูมิ  รุ่น  EW-988H จะมีช่องต่อสายไฟจำนวนมากควรศึกษาการต่อให้ถูกต้องและ ถูกวิธีถ้าเกิดเสียบต่อช่องสายไฟผิดอาจทำให้กระแสไฟฟ้าลัดวงจร  ตัวเครื่องอาจเสียหายได้ และตัวเครื่องควบคุมอุณหภูมิรุ่นนี้ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 220ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน เวลาเสียบสายไฟเข้าช่องต่อสายไฟของเครื่องควรใส่ให้แน่นและไม่ให้มีสายทองแดงหลุดออกมาเพราะเวลาใช้งานถ้าเกิดร่างกายไปโดนอาจทำให้ไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช๊อตได้


คลิปวิดีโอการแนะนำเครื่องควบคุมอุณหภูมิตู้ฟักไข่ Ewelly รุ่น EW-988Hเครื่องควบคุมอุณหภูมิตู้ฟักไข่ Ewelly รุ่น EW-988H

  • : 1353
  • รหัส/รุ่น: เครื่องควบคุมอุณหภูมิตู้ฟักไข่ Ewelly รุ่น EW-988H
  • สถานะสินค้า: มีสินค้า
  • 700.00บาท
  • 650.00บาท

คำค้น: เครื่องควบคุมอุณหภูมิตู้ฟักไข่, Ewelly, EW-988H, เครื่องควบคุมอุณหภูมิ