-45% DC Watt Meter 60V 100A (DC วัตต์มิเตอร์)

DC Watt Meter วัตต์มิเตอร์ 60V 100A เครื่องวัดการชาร์ทแบตเตอรี่ วัดพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์

ใช้วัดพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ วัดการชาร์ทแบตเตอรี่ วัดไฟกระแสงตรงDC ทำให้เราสามารถรู้ค่าต่างๆได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติของวัตต์มิเตอร์ 60V 100A

- ตัวเครื่องมีสี: น้ำเงิน

- วัดแรงดันไฟDC: 0-60V  หน้าจอแสดงความละเอียดของการวัด 0.01V

- วัดค่ากระแสไฟDC: 0-100A (ทำงานต่อเนื่องได้ที่ 50A) หน้าจอแสดงความละเอียดของการวัด  0.01A

- วัดค่ากำลังไฟฟ้า : 0-6554 W หน้าจอแสดงความละเอียดของการวัด 0.1W

- วัดอัตราการชาร์ท : 0-65 Ah หน้าจอแสดงความละเอียดของการวัด 0.001Ah

- อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า: 0-6554 Wh หน้าจอแสดงความละเอียดของการวัด 0.1 Wh

- ค่าจากการวัดจะอัพเดท: 400mS

- ตัวอย่างในการสุ่มวัด: ตัวอย่าง/วินาที

- ลำดับเวลาในการส่งข้อมูล: 2 วินาที

- ความต้านทานในวงจร : 0.001 Ohms

- ใช้กระแสไฟฟ้า: 7 mA

- หน้าจอแสดงผลLCD 2บรรทัด: 16ตัวอักษร 2แถว

- ขนาดของเครื่อง : 8.4cm x 5.0cm x 2.0cm

สายไฟเข้าทางด้าน Source

- สายสีแดงไฟบวก

- สายสีดำไฟลบ

สายไฟออก Load

- สายสีแดงไฟบวก

- สายสีดำไฟลบ


คลิปวีดีโอทดสอบการใช้งานวัตต์มิเตอร์(watt meter)เมื่อต่อไฟเข้าเครื่องวัตต์มิเตอร์ หน้าจอจะโชว์สถานะการวัด

  • กระแส
  • แรงดัน
  • อัตราการชาร์จ
  • วัตต์ที่ใช้งาน


นำแคลมป์มิเตอร์UT-203 มาคล้องสายไฟเพื่อวัดกระแสเพื่อเปรียบเทียบกับ watt meter 60v 100A

เริมต้นจากการต่อสายไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์12V เข้ากับวัตต์มิเตอร์โดยต่อขั้วบวกเข้าสายสีแดง และขั้วลบเข้าสายสีดำ เครื่องก็จะเริ่มทำงานโดยมีการแสดงสถานะของการวัดขึ้นที่หน้าจอ

อุปกรณ์ที่นำมาใช้เป็นโหลดคือ โคมไฟถนน24w 12-24v เมื่อนำมาต่อกับwatt meter จึงทำให้รู้ว่าค่ากำลังไฟที่โคมไฟถนนนั้นใช้มีค่าเท่าไหร่ และยังรู้ถึงกระแสและแรงดันที่ใช้อีกด้วย
นำแคลมป์มิเตอร์UT-203 มาต่อวัดแรงดันเพื่อเปรียบเทียบกับ watt meter 60v 100ADC Watt Meter 60V 100A (DC วัตต์มิเตอร์)

  • : 6820
  • รหัส/รุ่น: DC Watt Meter วัตต์มิเตอร์ 60V 100A
  • สถานะสินค้า: มีสินค้า
  • 690.00บาท
  • 380.00บาท

คำค้น: วัตต์มิเตอร์, วัตต์มิเตอร์ 60V 100A, วัตต์มิเตอร์ 60 โวลท์ 100 แอมป์, watt meter