โค๊ต IP มาตรฐานกันน้ำและฝุ่น

มาตรฐานกันน้ำและฝุ่น Ingress Protection Ratings (IP)

ความหมายของIP ตัวเลขหลักที่1

0 = ไม่มีความสามารถป้องกันสิ่งต่างๆได้

1 = ป้องกันของแข็งขนาดเล็กกว่า 50mm ไม่ให้เข้ามาภายในตัวเครื่อง

2 = ป้องกันของแข็งขนาดเล็กกว่า 12mm ไม่ให้เข้ามาภายในตัวเครื่อง

3 = ป้องกันของแข็งขนาดมากกว่า 2.5mm ไม่ให้เข้ามาภายในตัวเครื่อง

4 = ป้องกันของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 1mm ไม่ให้เข้ามาภายในตัวเครื่อง

5 = ป้องกันฝุ่นได้แต่ยังไม่สมบูรณ์100เปอร์เซ็นต์

6 = ป้องกันฝุ่นไม่ให้เข้ามาภายในตัวเครื่องได้สมบูรณ์100เปอร์เซ็นต์

ความหมายของIP ตัวเลขหลักที่2

0 = ไม่มีความสามารถป้องกันสิ่งต่างๆได้

1 = ป้องกันน้ำที่หยดในทิศทางแนวดิ่ง90องศาได้ 

2 = ป้องกันน้ำฝนที่ตกเฉียงลงมาในมุมไม่เกิน 15องศาของแนวดิ่งได้

3 = ป้องกันน้ำฝนที่ตกเฉียงลงมาในมุมไม่เกิน 60องศาได้

4 = ป้องกันน้ำสาดได้

5 = ป้องกันน้ำที่ฉีด-สาดมาได้ทุกทิศทุกทาง

6 = ป้องกันน้ำฉีดอัดแรงๆได้-โดนฝนได้เปียกน้ำได้

7 = ป้องกันน้ำลึก15cm-1m ได้ชั่วคราว

8 = ป้องกันน้ำได้ดีที่สุด สามารถป้องกันน้ำได้แม้จะจมอยู่ใต้น้ำ