-19% สปอร์ตไลท์LED50w แบบมินิ 12-24V แสงสีเขียว ไฟตกหมึก-ไฟล่อหมึก-ไฟไดหมึก-อุปกรณ์ตกหมึก

สปอร์ตไลท์LED 50w แบบมินิ 12V-24V เขียว อุปกรณ์ตกหมึก-ไฟตกหมึก-ไฟล่อหมึก-ไฟไดหมึก-ไฟล่อปลา

อุปกรณ์ตกหมึกไฟสปอร์ตไลท์LED 50w แสงสีเขียว ไฟตกหมึก-ไฟล่อหมึก-ไฟไดหมึก

สปอร์ตไลท์LED50w แบบมินิ(ขนาดเล็ก) แสงสว่างแรงจัด+ประหยัดไฟ+ความคล่องตัวในการใช้งาน

โคมไฟสปอร์ตไลท์ LED 50w แสงสีเขียว สำหรับใช้เป็นไฟล่อหมึกนำมาใช้จับหมึกเป็นอาชีพได้ดีมาก เพราะประสิทธิภาพของหลอดไฟLEDจะช่วยให้แสงสว่างที่มากและกินไฟน้อย อายุการใช้งานนาน แถมประหยัดกว่าหลอดไฟแบบเก่าๆ 

โคมไฟนี้เลือกใช้หลอดไฟLEDที่ใช้ยี่ห้อเซนจูรี่ ใช้ชิปไต้หวันมีประสิทธิภาพแสงที่ดี แสงที่ใช้เป็นแสงสีเขียวมีความยาวคลื่น520-525nm ซึ่งมีการลดทอนแสงสีในน้ำทะเลต่ำเพียง 0.14-0.25 1/m ซึ่งถือว่าต่ำมาก แสงจะสามารถผ่านลงชั่นน้ำทะเลได้ไกล 

สปอร์ตไลท์ LED 50w มีสายไฟ2เส้น

-สายไฟสีน้ำตาลคือขั้วบวก

-สายไฟสีน้ำเงินคือขั้วลบ 

การใช้งานแบบต่อเนื่องนานหลายชั่วโมงอาจจะต้องใช้แบตเตอรี่ของใหม่ขนาด100แอมป์ หรือถ้ามีแบตเก่าๆอาจจะหาแบตเตอรี่ที่มีขนาดเท่ากันมาพวงต่อกัน การพวงต่อถ้าพวงแบบอนุกรมแรงดันจะคูณสอง หากต่อขนานกันกระแสจะคูณสอง

ตัวโคมไฟทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์อย่างดีหล่อขึ้นรูปขนาดของโคม 18.2X22.2X13.4 cmและมีฮีทซิ้งระบายความร้อนด้านหลัง ตัวโคมมีความแข็งแรงทนทาน นำ้หนักเบา ทนต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เป็นทะเล โดยตัวโคมสามารถปกป้องอุปกรณ์ภายในจากความเค็มของไอทะเล ตัวโคมทนต่อการเกิดสนิม ขนาดของโคมไฟไม่ใหญ่มากกะทัดรัดให้ความคล่องตัวในการใช้งานสูงและแสงที่ได้นั้นสว่างมากอีกด้วย 

ไฟตกหมึกที่ใช้เป็นไฟล่อหมึก-ไฟไดหมึกมีสีเขียว 520-525nm

ความพิเศษของแสงไฟจากหลอดไฟLEDแสงสีเขียวมีคลื่นแสงในช่วง520-525นาโนเมตร สามารถส่องสว่างทะลุลงไปในชั้นน้ำทะเลได้ในระยะไกลเพราะมีค่าสัมประสิทธ์การลดทอนแสงสีในน้ำทะเล 0.14-0.25 1/m มีค่าน้อย  

การเปิดไฟแสงสีเขียวลงทะเล เป็นการหาหมึกด้วยวิธีแบบห่วงโซอาหาร เมื่อเราเปิดไฟแสงสีเขียวส่องลงในน้ำทะเลจะเป็นการล่อให้แพลงก์ตอน ปลาเล็กปลาน้อย มารวมตัวเล่นไฟกัน แพลงก์ตอนจะเป็นเหยื่อล่อให้พวกฝูงหมึกเข้ามากินแพลงก์ตอนกับปลาเล็กๆเป็นอาหาร จากนั้นพวกเราก็นำอุปกรณ์จับหมึกที่เตรียมมาจับหมึกกันได้เลย โดยสามารถครอบหมึก ช้อนหมึก หรือตกหมึกกันได้เลย 

สปอร์ตไลท์LED แสงสว่างแรง หลอดมีอายุการใช้งานนานกว่า ลดค่าใช้จ่ายต่างๆช่วยให้ประหยัดต้นทุนได้อย่างมาก ซ่อมแซมได้ ใช้งานง่ายไม่เป็นอันตราย และสปอร์ตไลท์LEDยังทนต่อสภาพการใช้งานในพื้นที่ทะเลได้ดี หากยังไม่เคยใช้ให้ทดลองนำไปใช้งานค่อยๆเปลี่ยนเป็นหลอดไฟLED หากคำนวนค่าน้ำมันและค่าใช้จ่ายอื่นๆแล้ว โคมไฟสปอร์ตไลท์LEDมีความคุ้มค่ามากครับ

***ทดสอบการใช้งานแล้วว่าสปอร์ตไลท์LED ใช้งานกับพื้นที่ที่เป็นทะเลได้ทนทานกว่าหลอดไฟแบบอื่นและประหยัดกว่า***

คุณสมบัติโคมไฟสปอร์ตไลท์LED 50w แสงสีเขียว (ไฟล่อหมึก-ไฟตกหมึก-ไฟไดหมึก)

- Chip LED ใช้ชิปจากไต้หวัน แบรนด์เซนจูรี่ แสงไฟสว่างและทน

- ขนาดกำลังไฟ 50w 

- แสงสี Green แสงสีเขียว 

- ความยาวของคลื่นแสง 520-525nm (แสงสีเขียวที่มีความยาวของคลื่นแสง520-525นาโนเมตรจะมีค่าสัมประสิทธ์การลดทอนแสงสีในน้ำทะเล 0.14-0.25 1/m ต่ำ นั่นหมายความว่าแสงไฟสามารถส่องผ่านชั้นน้ำทะเลได้ไกล)

- ความสว่างเทียบเป็นลูเมน 3000-3500 LM(ลูเมน)

ขนาดตัวโคมมีขนาดเล็กกะทัดรัดพกพาสะดวก 18.2X22.2X13.4 cm

- โคมไฟใช้งานโดยต่อกับไฟแบตเตอรี่ 12V-24v (การใช้งานต่อเนื่องตลอดทั้งคืนจะต้องใช้แบตเตอรี่ใหม่ ความจุ100ah จะใช้งานได้ประมาณ10-11ชั่วโมง หากมีแบตเก่าอาจใช้วิธีนำเอาแบตมาต่อพวงกันก็ใช้งานได้นาน) หรือจะใช้งานกับหม้อแปลงไฟฟ้าก็ได้

- ช่วงของอุณหภูมิในการใช้งานที่เหมาะสม  -40°C- +55°C

- แสงที่ออกมา 1W = 60-70 ลูเมน/วัตต์

- ทิศทางของแสง 120° 

- ระบบป้องกันความชื้น  IP65 ป้องกันน้ำ (ช่วยป้องกันอุปกรณ์ภายในจากความเค็มของไอทะเล)

- ตัวโคมทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ไม่ค่อยเกิดสนิม แข็งแรงทนทาน มีน้ำหนักเบา

- หลอดไฟมีอายุการใช้งานนาน (โรงงานผู้ผลิตให้ไว้มากกว่า 50,000 ชั่วโมง)


สปอร์ตไลท์LED50w แบบมินิ 12-24V แสงสีเขียว ไฟตกหมึก-ไฟล่อหมึก-ไฟไดหมึก

ทดสอบแสงไฟสปอร์ตไลท์50w แบบมินิ(เล็ก) แสงสีเขียว

การทดสอบจัดเตรียมโคมไฟสปอร์ตไลท์ขนาด50วัตต์และวางไม้บันทัดและตลับเมตร


ต่อสายไฟDC12v เข้าที่ขั้วบวกและขั้วลบ


เริ่มทำการทดสอบแสงไฟจากสปอร์ตไลท์LED 50w แบบมินิ(เล็ก)

เมื่อต่อสายไฟเรียบร้อยแล้วจ่ายไฟให้กับสปอร์ตไลท์LED 

แสงไฟสีเขียวขนาด50วัตต์ส่องสว่างแรงมาก(ถึงกับหน้ามืดกันเลยทีเดียว)

วัดความเข้มของแสงไฟด้วยLUX Meter

นำเอาเครื่องวัดความเข้มของแสงมาใช้วัดค่าเพื่อให้เห็นถึงความสว่างกันชัดๆ ตั้งย่านวัดไว้ที่20000ลักซ์ ค่าที่อ่านได้จากหน้าจอต้องคูณด้วย10

ความสว่างที่เครื่องวัดได้ในระยะห่าง30เซนติเมตร=3070ลักซ์  


ความสว่างที่เครื่องวัดได้ในระยะห่าง60เซนติเมตร=960ลักซ์  


ทดสอบการวัดค่าความร้อนขณะใช้งานโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด

ก่อนการวัดค่าความร้อน ได้เปิดสปอร์ตไลท์ทดสอบเป็นเวลานานเพื่อต้องการให้ทราบถึงอุณหภูมิที่เกิดขึ้นขณะใช้งานจริง

เมื่อนำเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดมาตรวจวัดที่ตัวโคมไฟจะพบว่ามีอุณหภูมิ57.9องศา 

ถึงแม้การทดสอบจะพบว่ามีอุณหภูมิ57.9องศา แต่ก็สามารถนำไปใช้งานจริงได้อย่างสบายเลยครับ เนื่องด้วยโคมไฟมีขนาดที่เล็กจึงทำให้มีความร้อนเกิดขึ้นบ้างเล็กน้อยก็ไม่ได้เป็นปัญหาในการใช้งาน(ระบายความร้อนได้ทัน) ความร้อนที่เพิ่มขึ้นมาเพียงเล็กน้อยแลกกับขนาดของโคมที่เล็กลง เราจึงได้ความคล่องตัวจากความเล็กกะทัดรัด ซึ่งทำให้พกพาสะดวกสบาย ติดตั้งง่ายอีกด้วยครับ

การใช้งานในสถานที่จริงๆทดสอบจากผู้ใช้แล้วว่าสามารถนำไปใช้กับเรือไดหมึก เรือเล็ก เรือใหญ่ ตกตามสะพาน ชายฝั่งและการตกหมึกทั่วไปได้ เนื่องจากเวลาที่ใช้งานเป็นช่วงเวลาตอนกลางคืนและมีลมทะเลพัดระบายความร้อนอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้โคมไฟสปอร์ตไลท์ไม่ร้อนและใช้งานได้ดี


อุณหภูมิที่ด้านหลังคือช่องใส่led driver วันค่าอุณหภูมิได้ 43องศา


เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดวัดตรงช่วงฮีทซิ้ง39องศา


เมื่อวัดอุณหภูมิที่ด้านหน้าของโคมไฟวัดค่าได้37.4องศา แสงไฟจากหลอดไฟLEDจะมีความร้อนน้อยมาก


คลิปวีดีโอทดสอบแสงไฟสปอร์ตไลท์ LED 50w ไฟตกหมึก-ไฟล่อหมึก-ไฟไดหมึก สุดยอดเครื่องมืออุปกรณ์ตกหมึก ไฟแรง+ความคล่องตัว+ประหยัดไฟ ใช้กับแบตเตอรี่


คลิปวีดีโอทดสอบแสงไฟสปอร์ตไลท์ LED 50w อุปกรณ์ตกหมึก ไฟตกหมึก-ไฟล่อหมึก-ไฟไดหมึก ทดสอบกับหม้อแปลงไฟฟ้า


การใช้งานแสงไฟเป็นอุปกรณ์ตกหมึกที่มีประโยชน์คุ้มค่า

1.แสงไฟสปอร์ตไลท์LEDใช้สำหรับล่อหมึกให้มารวมกัน เมื่อหมึกมารวมตัวกันเพื่อนๆสามารถจับหมึก โดยการครอบหมึกหรือเอาสวิงมาช้อนหมึก หรือจะใช้เบ็ดตกหมึกก็ได้แล้วแต่อุปกรณ์ที่ใช้หาหมึกเลยครับ

2.แสงไฟสปอร์ตไลท์LEDยังสามารถนำมาล่อปลาน้ำจืดได้ โดยการนำมาใช้กับยอยกปลาหรือจะนำไปประยุกต์ใช้งานกับการเครื่องมือหาปลาในรูปแบบอื่นๆก็ได้

3.แสงไฟที่ได้จากสปอร์ตไลท์LED50w สีเขียวมีความแรงและสว่างมาก อีกทั้งความยาวของคลื่นแสงช่วง520-525nm ยังทะลุทะลวงลงไปในน้ำทะเลได้ไกล ถึงทำให้การล่อหมึกด้วยแสงไฟสีเขียวมีประสิทธิภาพมาก

4.ด้วยเทคโนโลยีที่ดีกว่าดังนั้นแสงสว่างจากหลอดLEDจะมากและกินไฟน้อยกว่าหลอดไฟแบบเก่า แสงไฟที่ได้ไม่มีความร้อนและไม่มีอันตรายจากแสงUV หลอดLEDมีอายุการใช้งานทนทานกว่า

5.ตัวโคมอลูมิเนียมอัลลอยด์มีมาตราฐานIP65สามารถกันน้ำได้ ซื้อสามารถปกป้องอุปกรณ์หลอดไฟจากสภาพการใช้งานในพื้นที่น้ำเค็มที่สภาพแวดล้อมเป็นทะเล ป้องกันไอเค็มจากทะเล จึงทำให้ใช้งานได้อย่าทรหดอดทน ตัวโคมอลูมิเนียมอัลลอยด์จะไม่ค่อยเกิดสนิม

6.โคมไฟที่ใช้ไฟDC12-24V เป็นอุปกรณ์ตกหมึกที่มีความปลอดภัยสูงจากการใช้งาน ไฟDCไม่มีอันตราย

7.ลดการใช้น้ำมันปั่นไฟ เมื่อเปลี่ยนมาใช้สปอร์ตไลท์LEDช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้เยอะ

8.การใช้งานเน้นความคล่องตัวเป็นหลัก โยกย้ายโคมไฟหรือติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์LEDได้ง่าย

9.การใช้งานที่ต่อเนื่องในระยะเวลายาวนาน ให้นำไปใช้กับแบตเตอรี่รถยนต์(แบตใหม่) ขนาด100ah ใช้งานได้ทั้งคืน หรือจะนำเอาแบตมาต่อพวงแล้วใช้งานก็ได้ อนุกรมแรงดันx2 , ขนานกระแส x2 

สปอร์ตไลท์LED50w แบบมินิ 12-24V แสงสีเขียว ไฟตกหมึก-ไฟล่อหมึก-ไฟไดหมึก-อุปกรณ์ตกหมึก

  • : 15807
  • รหัส/รุ่น: สปอร์ตไลท์LED50w แบบมินิ 12-24V แสงสีเขียว ไฟตกหมึก
  • สถานะสินค้า: มีสินค้า
  • 1,600.00บาท
  • 1,300.00บาท

คำค้น: ไฟไดหมึก, ไฟล่อหมึก, ไฟตกหมึก, ไฟล่อปลา, สปอร์ตไลท์LED เขียว, อุปกรณ์ตกหมึก